top of page

Quyết định 33 TTg về chính sách hỗ trợ di dân cho đồng bào DTTS giai đoạn 2007-2010


Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DÂN THỰC HIỆN ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2007 – 2010


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký; Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Mã văn bản: 33/2007/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 15-3-2007


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page