top of page

Quyết định 460 UBDT chương trình hành động phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS 2020-2025


Tên văn bản: Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025


Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc

Người ký; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến

Mã văn bản: 460/QĐ-UBDT

Ngày ban hành: 21-08-2020


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page