top of page

Quyết định 59-2015 ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2016 - 2020


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng

Mã văn bản: 59/2015/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 19-11-2015


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page