top of page

Quyết định 64-2014 chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điệnTên văn bản: QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ VỀ DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng

Mã văn bản: 64/2014/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 18-11-2014


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page