top of page

Quyết định 755 TTg phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước SH cho đồng bào DTTS nghèo


Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT,

NƯỚC SINH HOẠT CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO VÀ HỘ NGHÈO Ở XÃ, THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN


Ký ban hành: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Mã văn bản: 755/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 20-05-2013


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page