top of page

Quyết định 886 TTg phê duyệt chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 2016-2020


Tên văn bản: Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020


Ký ban hành: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Mã văn bản: 886/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 16-06-2017


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page