Bộ tài liệu hướng dẫn quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai cho đồng bào DTTS


Các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất thường có những ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống của người dân tộc thiểu số (DTTS) vì sinh kế của họ phụ thuộc chủ yếu vào tài nguyên đất và rừng. Tuy nhiên, người DTTS còn hạn chế trong tiếp cận thông tin về chính sách và luật pháp đất đai và tài nguyên rừng cũng như các tiếp cận các nguồn lực để tham gia vào quá trình giám sát thực thi chính sách. Tổ hòa giải ở cơ sở được xác định là nhóm hỗ trợ hiệu quả nhất cho người DTTS khi họ gặp các vướng mắc liên quan tới đất đai.


Tổ hòa giải cơ sở là cơ chế giải quyết các mẫu thuẫn, tranh chấp đầu tiên ở cấp thôn bản. Thời gian qua, các tổ hòa giải đã góp phần rất lớn vào giải quyết các vướng mắc xảy ra ở cộng đồng, được chính quyền và người dân đánh giá rất cao. Tuy nhiên, do việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho các thành viên ban hòa giải còn chưa đồng bộ nên công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt ở vùng đồng bào DTTS miền núi còn gặp nhiều hạn chế. Tổ hòa giải thường thiếu cơ sở pháp lý và năng lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai và tài nguyên rừng.


Vừa qua, Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số” (L4A) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Helvetas Việt Nam LANDA/CCRD thực hiện, đã phát triển Bộ tài liệu Hướng dẫn quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số (LRT) Đây là một tư liệu tổng hợp đầy đủ và toàn diện các chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS kèm theo những hướng dẫn chi tiết về quy trình và kỹ năng hòa giải ở cơ sở, nhằm giúp các cơ quan quản lý, thành viên các tổ hòa giải cơ sở, các tổ chức cộng đồng... có thể hỗ trợ tốt hơn cho người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS đảm bảo các quyền về đất đai.


Bộ tài liệu LTR sẽ được phổ biến thông qua các hội thảo giới thiệu với cộng đồng, Chương trình tập huấn Giảng viên nguồn (ToT) của Dự án, các khóa tập huấn tại địa phương cho thành viên tổ hòa giải, tổ chức cộng đồng và các bên liên quan.


Bộ tài liệu gồm 3 cuốn:

Cuốn 1: Chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số (link tải về)

Cuốn 2: Một số quy định về hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai (link tải về)

Cuốn 3: Kỹ năng hòa giải tranh chấp đất đai (link tải về)