top of page

Sổ đỏ, sổ hồng quá cũ có được đổi sang sổ mới?

Sổ đỏ, sổ hồng cũ không bắt buộc phải đổi sang sổ mới. Tuy nhiên trong trường hợp cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vẫn có thể yêu cầu cấp đổi lại.


Sổ hồng, sổ đỏ là cách người dân hay gọi để chỉ loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.


Sổ hồng cũ là loại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Bộ Xây dựng cấp (mẫu Sổ hồng được cấp trước ngày 10.12.2009).


Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Sổ đỏ, sổ hồng cũ không bắt buộc phải đổi sang sổ mới, trừ trường hợp cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu cấp đổi lại. Ảnh: LĐO


Sổ hồng mới là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (mẫu sổ hồng mới được cấp từ ngày 10.12.2009 đến nay).


Có phải đổi sổ đỏ, sổ hồng cũ sang sổ đỏ, sổ hồng mới?


Theo khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai 2013 quy định: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10.12.2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


Trường hợp người đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 10.12.2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này".


Cùng với đó, theo Điểm a Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì nếu người dân có nhu cầu cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng sẽ được cấp đổi.


Còn lại, pháp luật không bắt buộc phải cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng cũ sang sổ mới.


Hồ sơ xin cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng


Căn cứ Khoản 1, Điều 10 Thông tư 24/2014/TT- BTNMT quy định về hồ sơ địa chính, khi làm thủ tục xin cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng cá nhân, hộ gia đình cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng theo Mẫu số 10/ĐK.


- Bản gốc sổ đỏ, sổ hồng đã cấp.


- Hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai.


Thời gian thực hiện việc cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng trong trường hợp này không quá 10 ngày nếu hợp lệ.


Tổng hợp - Theo Báo Lao động

Yorumlar


bottom of page