top of page

Tập huấn về thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn về cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đối với cá nhân, hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.


Tham gia Hội nghị có gần 90 công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan ngành thuế và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.


Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính giới thiệu về quy trình thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, đại diện Tổng cục Quản lý đất đai và Tổng Cục Thuế cũng đã phổ biến, hướng dẫn nội dung nghiệp vụ, cơ chế phối hợp dành cho cơ quan quản lý đất đai và cơ quan thuế ở địa phương trong triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.


Hội nghị tập huấn về cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đối với cá nhân, hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Báo TN&MT.


Hội nghị tập huấn được kỳ vọng sẽ giúp công chức, viên chức tham gia có thể trực tiếp thực hiện và hướng dẫn công chức, viên chức khác trong đơn vị thực hiện thao tác, sử dụng các phần mềm chuyên ngành để triển khai hiệu quả việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.


Việc triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ đem lại sự nhanh chóng, tiện lợi, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trong thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trước đây, khi chưa có dịch vụ trên thì công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan quản lý đất đai phải chuyển hồ sơ trực tiếp cho cơ quan thuế để lấy thông báo nộp thuế, sau đó chuyển đến công dân và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính. Việc triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến sẽ góp phần cắt giảm các bước trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình và người dân trong quá trình thực hiện.


Được biết, Bình Định cùng với các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tây Ninh là 4 địa phương đầu tiên trong cả nước được chọn để triển khai thí điểm thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai trước khi nhân rộng toàn quốc. Tỉnh Thái Nguyên cũng đã triển khai hội nghị tập huấn vào ngày 1/12 vừa qua.


Comments


bottom of page