top of page

Thông tư 03 UBDT hướng dẫn chính sách hỗ trợ di dân cho đồng bào DTTS 2007-2010


Tên văn bản: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DÂN THỰC HIỆN ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2007-2010


Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc

Người ký; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ksor Phước

Mã văn bản: 03/2007/TT-UBDT

Ngày ban hành: 08-06-2007


Xem chi tiết:

Comentarii


bottom of page