top of page

Thông tư 22 hướng dẫn thực hiện chính sách di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện


Tên văn bản: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2014/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ VỀ DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN


Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Người ký: Bộ trưởng Cao Đức Phát

Mã văn bản: 22/2015/TT-BNNPTNT

Ngày ban hành: 10-6-2015


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page