top of page

Thông tư 24-2014 của Bộ TNMT quy định về hồ sơ địa chính


Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên & Môi trường

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển

Mã văn bản: 24/2014/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 19-05-2014


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page