top of page

Thông tư 27 BTNMT về kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất


Tên văn bản: Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất


Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên & Môi trường

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

Mã văn bản: 27/2018/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 14-12-2018


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page