top of page

Thông tư 33-2017 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung)
Tên văn bản: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2017/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI


Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên & Môi trường

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

Mã văn bản: 33-2017/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 29-9-2017

Hiệu lực thi hành: từ 5-12-2017


Xem chi tiết:

Comentarios


bottom of page