top of page

Thông tư 35 BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ di dân cho đồng bào DTTS và hộ nghèo


Tên văn bản: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 289/QĐ-TTG NGÀY 18/3/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, HỘ THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ NGƯ DÂN


Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Người ký; Thứ trưởng Trần Xuân Hà

Mã văn bản: 35/2008/TT-BTC

Ngày ban hành: 25-4-2008


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page