top of page

Thông tư 88 BTNMT hướng dẫn kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất


Tên văn bản: Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất


Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên & Môi trường

Người ký: Bộ trưởng Mai Ái Trực

Mã văn bản: 28/2004/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 01-11-2004


Xem chi tiết:

댓글


bottom of page