top of page

Thông tư 88 LT quy định thủ tục tiếp nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai


Tên văn bản: Thông tư liên tịch Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất


Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên & Môi trường

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

Mã văn bản: 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT

Ngày ban hành: 22-06-2016


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page