top of page

Thông tư liên tịch 06-2013 hướng dẫn thực hiện chính sách di dân và định canh định cưTên văn bản: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2013/QĐ-TTG NGÀY 04/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DÂN THỰC HIỆN ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẾN NĂM 2015


Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc & Bộ Tài chính

Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công nghiệp & Thứ trưởng PCN Uỷ ban Dân tộc Sơn Phước Hoan

Mã văn bản: 06/2013/TTLT-UBDT-BTC

Ngày ban hành: 27-12-2013


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page