top of page

Thông tư 93 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện NĐ 75/2015


Tên văn bản: Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020


Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Bộ Tài chính

Người ký: Thứ trưởng Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải

Mã văn bản: 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT

Ngày ban hành: 27-6-2016


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page