top of page

Thông tư LT 04 hướng dẫn thực hiện QĐ 755 về hỗ trợ đất cho đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo


Tên văn bản: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 755/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO VÀ HỘ NGHÈO Ở XÃ, THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN


Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên & Môi trường

Ký ban hành: Thứ trưởng - Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiền

Mã văn bản: 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT

Ngày ban hành: 16-11-2013


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page