top of page

Thông tư LT 06 tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân


Tên văn bản: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2013/QĐ-TTG NGÀY 04/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DÂN THỰC HIỆN ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẾN NĂM 2015


Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính

Ký ban hành: Thứ trưởng - Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp

Mã văn bản: 06/2013/TTLT-UBDT-BTC

Ngày ban hành: 27-12-2013


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page