top of page

Thông tư LT 07 hướng dẫn giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp


Tên văn bản: Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng

gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp


Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Nông nghiệp & PTNT

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiền, Thứ trưởng Hứa Đức Nhị

Mã văn bản: 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT

Ngày ban hành: 29-01-2011


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page