top of page

Thông tư LT 52 hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào DTTS trồng rừng thay nương rẫy


Tên văn bản:THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN TRỢ CẤP GẠO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ Ở MIỀN NÚI TRỒNG RỪNG THAY THẾ NƯƠNG RẪY


Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Tài chính

Người ký; Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn & Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hứa Đức Nhị

Mã văn bản: 52/2008/TTLT-BNN-BTC

Ngày ban hành: 14-4-2008


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page