top of page

Thủ tục xin cung cấp thông tin đất đai trước khi mua bán

Trước khi giao dịch, người dân có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin về mảnh đất mình định mua để tránh rủi ro.


Hình minh họa


Theo Điều 28, Luật Đất đai 2013, trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai gồm:

- Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai và bảo đảm quyền tiếp cận của tổ chức, cá nhân đối với hệ thống thông tin đất đai.


- Công bố kịp thời, công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân, trừ những thông tin thuộc bí mật theo quy định của pháp luật.


- Thông báo quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp.

- Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trước khi giao dịch mua bán bất động sản, để hạn chế những rủi ro, người dân có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin về thửa đất liên quan đến giao dịch.

Thủ tục xin thông tin đất đai

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai cần điền đầy đủ các thông tin trong Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai. Người yêu cầu cần phải ghi chính xác số, địa chỉ thửa đất. Tiếp đó, tích dấu (x) vào ô thông tin dữ liệu cần xin cung cấp, tùy thuộc vào nhu cầu về cung cấp thông tin của từng người mà có thể tích vào một ô hoặc nhiều ô hoặc tích vào ô tất cả thông tin trên phiếu yêu cầu.

Sau đó, nộp Phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu đến Văn phòng đăng ký đất đai (Văn phòng đăng ký đất đai được tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh và có các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở các huyện) hoặc UBND cấp xã.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin thửa đất, thông tin địa chính theo quy định của pháp luật.


Trường hợp từ chối cung cấp thông tin đất đai, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Trả kết quả

Theo giấy hẹn, người nộp hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin thửa đất, thông tin địa chính nhận kết quả giải quyết tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính), cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Đối với các trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp và xử lý trước khi cung cấp cho tổ chức, cá nhân thì cơ quan cung cấp dữ liệu phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai với tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu về đất đai.

Thời hạn giải quyết

Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Thời hạn giải quyết không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp xã (xã, phường, thị trấn); các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Chi phí xin thông tin đất đai

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

Chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu;

Chi phí gửi tài liệu (nếu có).

Phí do HĐND cấp tỉnh quyết định nên mỗi tỉnh sẽ quy định mức thu khác nhau. Ví dụ, phí khai thác thông tin đất đai TP Hà Nội: 300.000 đồng đối với tổ chức; 150.000 đồng đối với cá nhân, hộ gia đình. Phí khai thác thông tin đất đai tỉnh Nam Định: 300.000 đồng đối với tổ chức; 200.000 đồng đối với cá nhân, hộ gia đình. Phí khai thác thông tin đất đai tỉnh Vĩnh Phúc: 210.000 đồng đối với tổ chức; 100.000 đồng đối với cá nhân, hộ gia đình ở thị trấn; 50.000 đồng đối với cá nhân, hộ gia đình ở thôn, xã…/.


Comentários


bottom of page