top of page

Thanh Hóa: Nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý đất đai

Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp; đất đai sử dụng ngày càng hiệu quả, cơ bản theo đúng quy định của pháp luật.


Tại huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai được huyện Triệu Sơn chú trọng, triển khai thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép qua các hội nghị, các hoạt động của đoàn thể, phương tiện truyền thanh địa phương…, phù hợp với từng địa bàn dân cư, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất, đưa Luật Đất đai đi vào thực tiễn cuộc sống một cách sinh động, thiết thực.

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực


Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2022, huyện Triệu Sơn hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022, trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt; tổ chức 8 phiên đấu giá QSD đất tại 7 xã với tổng số tiền trúng đấu giá trên 119,3 tỷ đồng. Ban hành Kế hoạch, Chỉ thị về thực hiện công tác cấp GCNQSD đất ở lần đầu trên địa bàn huyện; tổ chức hội nghị để triển khai, quán triệt và phát động đợt cao điểm cấp GCNQSD đất từ ngày 15/8/2022 đến ngày 30/9/2022; ước 9 tháng, cấp được 4.397 GCNQSD đất, lũy kế đã cấp được 66.207/73.716 GCNQSD đất ở, nâng tỷ lệ cấp giấy lần đầu lên 89,8% (KH năm 2022: 90%). Báo cáo UBND tỉnh cho 4 doanh nghiệp thuê đất để sản xuất kinh doanh, với tổng diện tích 8,3 ha; giao 710 lô đất ở cho người trúng đấu giá QSD đất tại 12 xã.


Tại thị xã Nghi Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND thị xã đã thực hiện thu hồi đất đối với 33 dự án, tổng diện tích thu hồi là 207,14 ha. Ban hành 47 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 46 hộ thuộc nhiều dự án quan trọng. Lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thôn, định giá đất, đấu giá đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép thực hiện 09 dự án trong năm và bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022.


Tổ chức xác định giá khởi điểm, phê duyệt phương án đấu giá đất và tổ chức đấu giá thành công tại 6 mặt bằng quy hoạch khu dân cư tại các xã, phường Hải Nhân, Hải Ninh, Bình Minh, Trường Lâm, Nghi Sơn, Hải Lĩnh với tổng số tiền thu được 292,6 tỷ đồng. Ban hành 21 Quyết định phê duyệt phương án xác định giá đất cụ thể để phục vụ công tác bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất.

Thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa thanh tra tiến độ sử dụng đất của nhiều dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn


Về cấp GCNQSD đất và đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 6 tháng đầu năm 2022 đã tiếp nhận, xử lý 2.477 hồ sơ cấp GCNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất, trong đó: cấp giấy chứng nhận do nhận thừa kế tặng 611 trường hợp; chuyển nhượng 1008 trường hợp; đăng ký biến động 97 trường hợp; Cấp đổi, cấp lại 303 trường hợp; UBND thị xã Nghi Sơn ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 458 hộ gia đình, cá nhân.


Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra tiến độ sử dụng đất của các dự án trong khu kinh tế Nghi Sơn tại 4 dự án; Thanh tra việc giao đất trái thẩm quyền sau ngày 01/7/2004 đối với 04 hộ tại xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn. Ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 22 tổ chức, cá nhân vi phạm về đất đai, xây dựng. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, quy hoạch trật tự xây dựng, công tác GPMB năm 2021 đối với 9 xã, phường trên địa bàn (Gồm: Hải Bình, Tĩnh Hải, Xuân Lâm, Trúc Lâm, Trường Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn, Hải Ninh và Ngọc Lĩnh).


Theo Báo TNMT

Comments


bottom of page