top of page

Tiếp cận đất đai của phụ nữTên tài liệu: Tiếp cận đất đai của phụ nữ trong xã hội Việt Nam hiện nay

Bản quyền của UNDP


Tải Báo cáo nghiên cứu (bản PDF)

bottom of page