top of page

Yên Bình (Yên Bái): Hàng năm cấp trên 2.000 “sổ đỏ” cho người dân

Từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, việc triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn đã được huyện Yên Bình (Yên Bái) nghiêm túc thực hiện, đặc biệt, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho người dân, mỗi năm huyện Yên Bình cấp trên 2.000 giấy chứng nhận cho người dân.


Mỗi năm huyện Yên Bình cấp trên 2.000 giấy chứng nhận cho người dân


Để triển khai Luật Đất đai năm 2013, huyện Yên Bình đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tới nhân dân các xã, thị trấn bằng nhiều hình thức khác nhau như: Các hội nghị, qua hệ thống truyền thanh của huyện, xã…


Trong đó, huyện đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đăng ký đất đai với cơ quan nhà nước. Đến nay, trên địa bàn huyện việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, đăng ký biến động được thực hiện thường xuyên thông qua việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất (chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, gia hạn...)


Từ năm 2014 đến nay, huyện Yên Bình đã cấp gần 14.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, riêng trong năm 2020 tổng số giấy chứng nhận được cấp là 2.510 giấy.


Theo lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Yên Bình, công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất luôn được huyện quan tâm. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính về cấp giấy chứng nhận được đẩy mạnh, huyện luôn cố gắng hoàn thành đối với những hồ sơ đầy đủ thủ tục để người dân có kết quả đúng hẹn, đúng quy trình và đúng thời gian niêm yết.


Khi số lượng hồ sơ đến giao dịch đông, Phòng TN&MT phải tăng cường thêm cán bộ chuyên môn thay phiên hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đảm bảo người dân đến đều được tiếp nhận hồ để người dân không phải đi lại nhiều.


Tuy nhiên, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn tồn tại như: Một số ít hồ sơ còn kéo dài quá thời gian quy định, năng lực của một số cán bộ hợp đồng còn hạn chế nên hồ sơ còn phải bổ sung, một số hồ sơ đã duyệt nghĩa vụ tài chính nhưng người dân không có khả năng thực hiện..


コメント


bottom of page