top of page

Nghị định 135 CP giao khoán đất trong nông lâm trường quốc doanh


Tên văn bản: Nghị định về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải

Mã văn bản: 135/2005/NĐ-CP

Ngày ban hành: 08-11-2005


Xem chi tiết:

Комментарии


bottom of page