Wave

Quản lý, giám sát sử dụng

3.jpg
3.jpg

đất đai

Văn bản luật, nghị định, thông tư liên quan đến quản lý, quy hoạch, bồi thường đất v.v...

1.jpg

tài nguyên rừng

Văn bản luật, nghị định, thông tư liên quan đến quản lý rừng, xử phạt hành chính các vi phạm về quản lý & bảo vệ rừng, hoạt động kiểm lâm v.v...

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

Quyền đất đai

Quyền lâm nghiệp

Bồi thường, di dời

Quy hoạch

Cần tìm các văn bản, tài liệu khác?