top of page
Tài liệu

Các tài liệu hữu ích, hỗ trợ quản lý, giám sát, sử dụng, giải quyết tranh chấp đất & rừng

11.jpg
T5  EMs.jpg
1.jpg

Bộ tài liệu hướng dẫn dành cho hòa giải viên ở cơ sở: các chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, quy định về hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai...

Hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trong hòa giải ở cơ sở

Những bài học từ kinh nghiệm thực tiễn ở các nước và tại Việt Nam

Library Books
Judge's Table
Organised Files

Các báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý, giám sát đất và rừng

Ý kiến tư vấn của các luật sư và chuyên gia trong lĩnh vực quản lý đất và rừng

Văn bản pháp luật và
các tài liệu hữu ích khác.

Cần tư vấn thêm hoặc chia sẻ tài liệu?

bottom of page