Tài liệu

Các tài liệu hữu ích, hỗ trợ quản lý, giám sát, sử dụng, giải quyết tranh chấp đất & rừng

11.jpg
T5  EMs.jpg
1.jpg

Kiến thức pháp luật, hiểu biết về luật tục và các quy định ở địa phương, quy trình và kỹ năng hòa giải

Chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các trường hợp cụ thể ở các địa phương

Những bài học từ kinh nghiệm thực tiễn ở các nước và tại Việt Nam

Library Books
Judge's Table
Organised Files

Các báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý, giám sát đất và rừng

Ý kiến tư vấn của các luật sư và chuyên gia trong lĩnh vực quản lý đất và rừng

Những tài liệu hữu ích khác về quản lý, giám sát sử dụng đất và rừng, giải quyết tranh chấp v.v...

Cần tư vấn thêm hoặc chia sẻ tài liệu?