top of page

“Đất đai, sông suối, cây rừng là cái nong, cái nia, cái lưng của ông bà."

Luật tục Ê đê 

Tin mới nhất

Lafora.vn

cập nhật các văn bản chính sách, tài liệu hướng dẫn quản lý, sử dụng đất & rừng; thảo luận, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm giải quyết các vướng mắc về đất và rừng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hướng dẫn hoà giải

2.jpg
Quản lý đất & rừng

các văn bản pháp luật, quy định và hướng dẫn quản lý, giám sát sử dụng đất & tài nguyên rừng đối với đồng bào DTTS

11.jpg
Hòa giải

​các quy định, quy trình, phương pháp và kinh nghiệm trong hòa giải và giải quyết các vướng mắc về đất & tài nguyên rừng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

T3 Gender.jpg
Đất & người DTTS

các quy định và tri thức về quản lý đất đai và giải quyết vướng mắc về đất đai vùng đồng bào DTTS

9.jpg
Diễn đàn

nơi thảo luận, chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm về quản lý, giám sát sử dụng và giải quyết vướng mắc về đất và rừng vùng đồng bào dân tộc thiểu số  v.v...

kho tư liệu

Văn bản
chính sách

Tài liệu

hướng dẫn

Báo cáo
nghiên cứu

​Hỏi đáp
pháp luật

Thực hành tốt

Câu chuyện pháp luật

Giải đáp vướng mắc cho người sử dụng đất thông qua các câu chuyện pháp luật trong đời thường

Wildlife

​Giới thiệu dự án

Trang thông tin này là một hoạt động thuộc Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số” (L4A - Secure Land Rights for All) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Helvetas và LANDA)/CCRD đồng chủ trì, thực hiện trong thời gian 03 năm từ 01/06/2020 đến 31/05/2023.

 

Mục tiêu của dự án là góp phần thúc đẩy và tăng cường hiệu quả sử dụng đất và tài nguyên rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam. 

bottom of page